Redakcia Choice

Kulichik

KUCHYŇA -a; m. 1. Zníženie. -lask. do Kulicha. 2. zvyčajne pl. Kulichiki, -yes. Vytvorené z detského formy mokrý piesok, zachovanie jeho obrysy. Hranie kulichiki. Vyrezávať kulichiki.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow