Redakcia Choice

Konchedarya

Kondedaryar v západnej Číne. 550 km, oblasť povodia je 184, 4 000 km 2 . Vytečie z jazera Bagrasköl. Priemerný výtok vody z východu z Východného Tien Shan je 36 m 3 / s. To preteká pozdĺž Tarim roviny, kde to často mení smer, striedavo striedavo v Tarim a Lake Lobnor. * * * KONCERÁCIA KONCEPCIE, rieka na západe Číny. Dĺžka 550 km, oblasť povodia (spolu s povodím jazera Bagrashkel) je 184, 4000 km 2 .

vyteká z jazera Bosten Lake, v hornej prešiel východnej výbežkov Tian Shan ( cm. Tien Shan). Preteká severovýchodnej okraje Kashgar roviny ( pozri Tarim údolia.) (Tarim pláne), kde Konchedarya vytvorené na pláni zložitý systém kanálov, ktoré sú prepojené kanálmi; často mení smer prúdenia, a to striedavo pádu do rieky Tarim ( cm. Tarim) a Lake Lop Nor ( cm. Lop Nor). V rokoch, kedy sa kondaidarya vlieva do Lobnora, jazero je naplnené vodou a keď Kondhedarya úplne dáva svoje vody Tarimovi, Lobnor vysuší.

Stoke jednotná v priebehu celého roka, priemerný prietok vody na výstupe z horúcej East Tien-Shan ( cm. Shan TIEN) o 36 m 3 / s.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow