Redakcia Choice

Colbe George

Kolbe Georg (kolbe) (1877-1947), nemecký sochár. Harmonické plasticky jasné sochy mladých mužov a dievčat ("The Dancer", 1911-12), portréty. * * * COLBOS Georgkolbe Georg (1877-1947), nemecký sochár. Harmonické plasticky jasné sochy mladých mužov a dievčat ("The Dancer", 1911-12), portréty.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow