Redakcia Choice

Kedainis Juozas

Kėdainis Juozas (kėdainis) (narodený 1915), sochár, ľudový umelec litovského SSR (1965). Sochárske kompozície sú charakterizované lyričnosťou, kombináciou jemného, ​​malebného spracovania kameňa s lakonizmom a zovšeobecnenou plastickou formou (portrét A. Shociky, 1982). * * * KEDAINIS JuozasKEDAINIS (Kedainis) Juozas (narodený 1915), litovský sochár, ľudový umelec Litvy (1965). Sochárske kompozície sú neodmysliteľnou súčasťou lyrizmu, kombináciou jemného, ​​malebného spracovania kameňa s lakonizmom a zovšeobecňovaním plastickej formy ("Trud", 1970).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow