Redakcia Choice

Kavraiskii Vladimir Vladimirovič

Kavraiskii Vladimir Vladimirovič (1884-1954), zememerač a astronóm, profesor námornej akadémie v Leningrade, inžinier viceadmirál (1944). vyvinula (1924-1936), čo je spôsob, ako zdieľať určenie zemepisnej šírky a korekciu hodinami z astronomických pozorovaní (metóda Kavraiskii). Proceedings of matematickej kartografie (projekcia Kavraiskii). ZSSR štátnej ceny (1952). * * * Kavraiskii Vladimir V.KAVRAYSKIYA Vla Dimir Vladimirovič (1884-1954), ruský technik ( cm. Geodetické), kartograf ( cm. KARTOGRAFIA) a astronóm ( cm. Astronómia), profesor na Vojenskej Academy-Navy ( cm. naval Academy), inžinier viceadmirál (1944). Bol vyvinutý (1924-1936), čo je spôsob, ako zdieľať určenie zemepisnej šírky a korekciu hodinami z astronomických pozorovaní (metóda Kavraiskii). Práca na matematická projekcia (projekcia Kavraiského). Štátna cena ZSSR (1952).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow