Redakcia Choice

Iso ...

Arts ... 1. Iso ... pozri. Od ... 2. IZO ... Prvá časť zložitých slov. Zadajte označenie. nasl. : izolačné. Páska, izoplonka, izoplita, izotermik, izotermické. 3. IZO ... Prvá časť zložitých slov. Označuje odkaz na výkres, výtvarné umenie; obrazová. Izografichesky, izokombinat, izokruzhok, izoletopis, izoproduktsiya, izorasskaz, izospektakl, art štúdio, izosharzh, izoshkola. 4. IZO ... [z gréčtiny. súborov ISO - rovný] Prvá časť zložených slov. Zadajte označenie. nasl. : rovnaké, rovnaké pre seba. ukazovatele. isoglosses (ling. spojnice mapy zemepisnej polohy s rovnakým nárečové funkcie), vrstevnice, izomérov izosemantichny (ling.) izotermy, izotopy. * * * iso ... (z gréckeho ISO obrazy. - Rovné, ktoré sú rovnaké), 1) časť zložených slov znamenať rovnosť, podobnosť (napr isomorfismus, obrysy). 2) Časť zložených slov zodpovedajúcich zmysluplne kľúčové slovo "obrazový" (napr lakovňa).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow