Redakcia Choice

Zapojenie

zaluzheniezarastanie pozemok trávnatou vegetáciou. Prirodzená vegetácia - vlastný rast, umelá - výsev tráv. Vedené na zvýšenie produktivity krmovín a boj proti erózii pôd. * * * ZAVÁDZANIE SLUŽIEB, preplodenie pozemkov travnej vegetácie. Prirodzená vegetácia - vlastný rast, umelá - výsev tráv. Vedené na zvýšenie produktivity krmovín a boj proti erózii pôd.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow