Redakcia Choice

žElezné baktérie

železných baktériách oxidujú železité zlúčeniny železa na oxidy, niektoré používajú uvoľňovanú energiu na asimiláciu oxidu uhličitého v procese chemosyntézy. Skupina baktérií schopných akumulovať zlúčeniny železa a mangánu. V čerstvej a slanom vode. * * Železo-BAKERERYZELEZOBACTERI, oxidujú zlúčeniny železa na oxidové zlúčeniny, niektorí používajú energiu uvoľnenú na absorpciu oxidu uhličitého počas chemosyntézy. Skupina baktérií schopných akumulovať zlúčeniny železa a mangánu. V čerstvej a slanom vode.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow