Redakcia Choice

Irkutsk Pedagogický inštitút

Irkutsk Pedagogická institutosnovan v roku 1920. Pripravuje učiteľa pre stredné školy (na hlavných tém kurzu), predškolských učiteľov a ďalšie. V roku 1996, viac ako 6000. študentov. * Irkutsk Pedagogický INSTITUTIRKUTSKY Pedagogický inštitút, založený v roku 1920. Pripravuje učiteľa pre stredné školy (o hlavných témach kurzu), predškolských učiteľov a ďalšie. V roku 1991, cca. 6 tisíc študentov. V roku 1997 premenovaná na Irkutsku Pedagogickej univerzity ( cm. Irkutsk Vysoká škola pedagogická).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow