Redakcia Choice

Ingrediencie

Zloženie
(z latinského ingrediencie - súčasťou:. Pachosky, 1910), assektatory (Sukachev, 1928), additory (Rabotnov , 1978) - trvalé, ale nie dominantné zložky komunity (pozri zakotipy). Oddelené (Sukachev, 1924) na druhy prispôsobené k životu pod vplyvom dominantných stanovíšť vytvárajúce alebo súvisiacich vzťahov parazitizmus a symbióza (edifikatorofily), a na druhy, ktoré sa netýkajú ani ovplyvnené takým vzťahom (edifikatorofoby). Môžu, najmä v ich celistvosti, hrať významnú úlohu v komunite a byť prakticky dôležité.

Ekologický slovník. - Alma-Ata: "Veda". B. A. Bykov. 1983.


.

arrow