Redakcia Choice

Infante-Arana Francisco

Infante-Arana Francisco (nar. 1943), ruský umelec. Syn španielskych prisťahovalcov. Od roku 1962, jeden z vodcov národného kinetického umenia, vytvoril pohyblivé a svetelné priestorové štruktúry. Od začiatku 70. rokov. rozvíja koncept "artefaktu" - umelecké dielo, ktoré vstupuje do syntetického vzťahu s prírodným prostredím.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow