Redakcia Choice

Igdanit

obsahujú najjednoduchšiu výbušninu s obsahom dusičnanu amónneho; pozostáva z granulovaného dusičnanu amónneho (94-95%) a motorovej nafty. Teplota výbuchu 3, 9 MJ / kg. Používa sa na trhacie práce s výnimkou baní, ktoré sú nebezpečné kvôli plynu a prachu. * * * ИГДАНИТИГДАНИТ, najjednoduchšia výbušnina amónno-dusičnanová; pozostáva z granulovaného dusičnanu amónneho (94-95%) a motorovej nafty. Teplota výbuchu 3, 9 MJ / kg. Používa sa na trhacie práce s výnimkou baní, ktoré sú nebezpečné pre plyn a prach.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow