Redakcia Choice

Idol

CUMIR -a; m. 1. Socha, socha pohanského božstva; idol. / Trad. -Tak. O sochách starých bohov, kráľov atď. * Biela v tieni stromov idolov (Puškin). 2. Kto, čo (čo, to) je predmetom adorácie, nadšeného uctievania. On je pre ňu. Vytvorila od neho idol. Nerob si sám idol (kniha, volanie mať slobodné svedomie a myseľ). kumiridol, obraz pohanského božstva. V obrazovom zmysle - predmet obdivu, uctievania. * * * KUMIRKUMIR, idol, pohanská bohyňa. V obrazovom zmysle - predmet obdivu, uctievania.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow