Redakcia Choice

Ideogramy

ideogramy (z gréckeho idios vlastné, jedinečné a "gram".) (Z gréckeho ídios - a., Láskavý a ... gramov), schematické znázornenie haploidné chromozómov organizmu, ktorý sú usporiadané v rade podľa ich rozmerov. * * * IDIOGRAMMAIDIOGRAMMA (z gréckeho idios - a., Druh a "g"), predstavuje schematické znázornenie haploidné ( pozri haploidů.) Sadu chromozómov organizmu, ktoré sú usporiadané do série v súlade s ich veľkosťou.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow