Redakcia Choice

Ideomotion

ideomotion (z gréckeho nápad - .. Myšlienka je obraz a latinský motora. - Driving) vzhľad nervových impulzov, poskytujúca akýkoľvek pohyb v prezentácii tohto hnutia * ideomotor AKTIDEOMOTORNY ACT (z gréckeho nápadu. - idea, obraz a latinský motora. - driving)., vzhľad nervových impulzov, poskytujúca akýkoľvek pohyb na .. reprezentácie tohto pohybu

Collegiate Dictionary, 2009

<- 1 ->

arrow