Redakcia Choice

Ideografické písanie

ideographic script (z gréckeho nápad -. Idea, imidž a Graph - písanie), písanie princíp, ktorý používa ideogramy. Starodávne egyptské, sumerské a iné najstaršie systémy písania mali do značnej miery ideografický charakter. Najväčší vývoj sa dosiahol v čínskej hieroglyfike.

* * * IDEOGRAFICKÉ PÍSMENO LISTU (z gréckej myšlienky - idea, image a grapho - píšem), princíp písania pomocou ideogramov. Starodávne egyptské, sumerské a iné najstaršie systémy písania mali do značnej miery ideografický charakter. Najväčší vývoj sa dosiahol v čínskej hieroglyfike.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow