Redakcia Choice

Tezaurus

ideographic slovarislovari, v ktorom sú usporiadané slová nie sú abecedne ale tematicky. * * * SLOVARIIDEOGRAFICHESKIE ideografickom slovník, v ktorej sú usporiadané slová nie sú abecedne ale tematicky.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow