Redakcia Choice

Ideogram

ideogramy s; x [z gréckeho nápadu - pojem a .. gramma -... záznam, písomný mark] lingua Podmienený písaný nápis označujúci celý koncept systému ideogramy * * * ideogram (z gréckeho nápad -. myšlienka, image a ... gramov) písaný symbol (schéma alebo výkres) zodpovedajúci prejav neznel, a celé slovo alebo Morfa, ako staroegyptských, čínske znaky * IDEOGRAMMAIDEOGRAMMA (z gréckeho nápadu. - myšlienka, imidž a "gram"). PIS Menno značka (schéma alebo výkres) zodpovedajúci reč neznelo a celé slovo alebo Morfa, napríklad v egyptských, čínske hieroglyfy

Collegiate Dictionary, 2009

... <- 1 ->
arrow