Redakcia Choice

Identifikácia

identifikácia (od stredovekej latinčiny identifico. - Identifikovaný), 1) uznanie identity, identifikácia identifikácia objektov. 2) pri forenzii stanovenie identity objektu alebo osoby na základe kombinácie všeobecných a osobitných charakteristík (napríklad identifikácia osoby ručne, ručne atď.). 3) V psychológii a sociológii proces emocionálnej a inej sebaidentifikácie osoby s inou osobou, skupinou, modelom. 4) V technológii, matematike, vytvorenie korešpondencie uznaného objektu na jeho obraz (označenie), nazývaný identifikátor. 5) V chémii je vytvorenie identity neznámej chemickej zlúčeniny so známym spôsobom porovnania jej fyzikálnych a chemických vlastností. * * * IDENTIFIKAČNÁ IDENTIFIKÁCIA (od st. - Identita, Identifico - identifikujem),

1) uznanie identity, identifikácia objektov, identifikácia.

2) forenznú. - stanovenie identity objektu alebo osoby na niekoľkých všeobecnými a špecifickými vlastnosťami (napríklad osobnej identifikácie od rukopisom, ručne chodníky, atď) ....

3) V psychológii a sociológii - proces emocionálnej a inej sebaidentifikácie osoby s inou osobou, skupinou, modelom.

4) V technológii, matematika - vytvorenie korešpondencie rozoznateľného objektu na jeho obraz (znak) sa nazýva identifikátor.

5) V chémii - vytvorenie identity neznámej chemickej zlúčeniny so známym spôsobom porovnania jej fyzikálnych a chemických vlastností.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow