Redakcia Choice

Idealizácia

idealizatsiya1) proces idealizácie, myslenia návrhové koncepty objektov, procesov a javov, ktoré neexistujú v skutočnosti, ale tí, pre ktoré existujú prototypy v reálnom svete (napríklad "point", "absolútne solídne telo "," ideálny plyn ") formuloval zákony na výstavbu abstraktných schém reálnych procesov, ktoré sa používajú v simulácii 2) Prezentácia niekoho alebo niečo lepšie, než to v skutočnosti je, .. oprávňujú vlastnosti zodpovedajúce ideálu * IDEALIZATSIYAIDEALIZATSIYA,

1) proces idealizácie, myslenie konštrukcia konceptov o objektoch, procesoch a javoch, ktoré v skutočnosti neexistujú, ale tie, pre ktoré existujú prototypy v reálnom svete (napríklad, , "bod", "absolútne pevné telo", "ideálny plyn"). Idealizácia nám umožňuje formulovať zákony, vytvárať abstraktné schémy reálnych procesov; používané pri modelovaní.

2) zastupovanie niekoho alebo niečoho lepšieho, ako je v skutočnosti; ktoré sa zhodujú s ideálom.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow