Redakcia Choice

Dokonalý krištáľ

ideálny kryštalizovaný model kryštálu nekonečných rozmerov s prísne periodickým usporiadaním atómov. Skutočné kryštály nevyhnutelne obsahujú rôzne chyby (viď Vady kryštálov) a sú obmedzené povrchom. * * * IDEÁLNY KRYSTALÍNOVÝ KRYSTAL, idealizovaný model kryštálu nekonečných rozmerov, s prísne pravidelným usporiadaním atómov. Skutočné kryštály nevyhnutelne obsahujú rôzne chyby (pozri vady ( pozri DEFECTS) v kryštáloch) a sú obmedzené povrchom.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow