Redakcia Choice

Koncept art

myšlienka umeleckého obsahu - sémantická integrita umeleckého diela ako produkt emocionálnych skúseností a vývoja života autorom. Adekvátne nemôže byť znovu vytvorená prostredníctvom iných umeleckých a logických formulácií; je vyjadrená celkovou umeleckou štruktúrou diela, jednotou a interakciou všetkých jeho formálnych zložiek. Súvisiace (a v úzkom slova zmysle) je pridelený ako hlavná myšlienka koncepčný záver "životnú lekciu" prirodzene plynúce z celostného chápania výrobku. * IDEA HUDOZHESTVENNAYAIDEYA umelecké, koncepčné-sémantickej integrity umeleckých diel ako súčin emocionálny skúseností a rozvoj autorovho života. Adekvátne nemôže byť znovu vytvorená prostredníctvom iných umeleckých a logických formulácií; je vyjadrená celkovou umeleckou štruktúrou diela, jednotou a interakciou všetkých jeho formálnych zložiek. Súvisiace (a v úzkom slova zmysle) je pridelený ako hlavná myšlienka koncepčný záver "životnú lekciu" prirodzene plynúce z celostného chápania výrobku.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow