Redakcia Choice

Icta

ikta (arabský), Pridelenie pôdy, udelené feudálnym pánom vo stredovekých krajinách Blízkeho a Stredného východu. * * * IKTAIKTA (arabský), Pridelenie pôdy. , udelené feudálnym pánom v stredoveku strednej a strednej. East.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow