Redakcia Choice

Ike

IKE s; m. [z gréčtiny. eikōn - obraz a skopeō - vzhľad, hodinky] katódová trubica pre prenos obrazu v televízii; kineskopu. * Ike (z gréckeho EIKON. - ... fotografie a Osprey), jeden z prvého vysielacieho katódové trubice s hromadeniu elektrického náboja na mozaike fotosenzitívnych cieľov.

* IKONOSKOPIKONOSKOP (z gréckeho EIKON -. Náhľad a skopeo - pri pohľade), jeden z prvého vysielacieho katódové trubice s hromadeniu elektrického náboja na mozaike fotosenzitívnych cieľov.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow