Redakcia Choice

Ikonologie

ikonologie (z gréckeho EIKON. - Obraz a ... logy), akým smerom na umenie histórie XX storočia. (Nemecko-americký vedec E. Panofsky et al.), Ktorá skúma témy a vizuálne motívy v umeleckých diel určiť jeho historické a kultúrne význam a výraz v ňom výhľadu. * * * IKONOLOGIYAIKONOLOGIYA (z gréckeho EIKON. - Obraz a loga - slovo, výučby), smer v umení 20. storočia (Nemecko-americký vedec E. Panofsky), skúma motívy a vizuálnych motívov v umeleckých diel na stanovenie jej historické a kultúrne význam a vyjadrené v tomto svetonázore.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow