Redakcia Choice

Ihtiornis

ihtiornisvymershaya vtáka. Veľkosť holuba. Ichthyoris žil v Krétenej v Severnej Amerike. Leď dobre. * * * IHTIORNISIHTIORNIS (ichthyornithes), zaniknutej nadradu veerohvostyh vtákov obsahovala iba družstvo - ihtiornisoobraznye (Ichthyornithiformes), dva druhy: Ichthyornis a Apatornis, 9 druhov. Najznámejšou pamiatkou Ichthyornis dispar, ktorého pozostatky boli objavené v roku 1872, bol veľký moderný holuba. Ichthyoris žil v Krétenej v Severnej Amerike. Leď dobre, bol to morský vták.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow