Redakcia Choice

Ichtyológia

Ichtyológia s; x [. Z gréckeho Ichthys - ryby a loga - vyučovanie] Sekcia zoológie venoval štúdiu rýb k Ichtyológia prednášky ... Ak chcete byť v zábere, aby sa zapojili do ichthyology. Ichthyological, -s, -s. I-teho laboratórium. I-s výskum. I-teho kolekcie. * * * ichthyology (z gréckeho Ichthys. - fish and ... logy), úsek zoológie, ktorá študuje ryby a kruhoústnic ichtyologie. - základom racionálneho rybárskeho a chov rýb * IHTIOLOGIYAIHTIOLOGIYA (z gréckeho Ichthys. - ryby a loga - slovo, učenie). , časť zoológie, ktorá skúma ryby a cyklostomy. Ichtyologie - základom udržateľného rybolovu a akvakultúry

Collegiate Dictionary, 2009

.. <- 1 ->

arrow