Redakcia Choice

Islanders

ISLANDERS -ev; pl. Národ, všeobecná populácia Islandu; Zástupcovia tohto národa. Islanďan, ten; Island, -i; pl. b. -dock, dátumy. -dkam; Dobre. Islandský, -th, -th. A. jazykom. I-s sága. * * * Islanďania, hlavná populácia Islandu. Počet 255 tisíc ľudí (1995). Tiež žije v Kanade (30 tisíc ľudí), v Spojených štátoch (5 tisíc ľudí) av európskych krajinách. Jazyk je islandský. Veriaci sú luteráni. * * * OSTROVY, ľudia, všeobecné obyvateľstvo Islandu. 255 tisíc ľudí (1992). Tiež žije v Kanade (30 tisíc obyvateľov), v Spojených štátoch (5 tisíc ľudí) av európskych krajinách. Jazyk je islandský. Veriaci sú luteráni.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow