Redakcia Choice

ľAdoborec

ICE -a; m. 1. Konštrukcia na riekach chráni mosty a priehrady pred poškodením pri premiestňovaní ľadu a zabránení tvorbe zmrzliny. 2. Námorná loď, ktorá znižuje ľad, ľadová klenba s oceľovým nosom a určená na plavbu a prepojenie lodí najmä v rozbitých ľadoch (typ ľadoborec). * * * vytváranie ľadu na podložiach mostov a priehrad (alebo pred vodopádmi) na ich ochranu počas ľadu. * * * Ľadoborec, zariadenie na podložiach mostov a priehrad (alebo pred vodopádovými mostíkmi) na ich ochranu pri úniku ľadu.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow