Redakcia Choice

Ibn Tufail

Ibn Tufail [Romanized Abubatser (abubacer).] (-.? O 1185), arabský vedec, filozof, štátnik, doktor a. Secretary of Granada vládcov, Ceuta, Tanger, potom lekár a súd almohadskogo kalifa. v "The Story of Haya bin Yakzane" (z XVII storočia. preložená do latinčiny, a potom takmer vo všetkých európskych jazykoch) vykreslil duchovný vývoj človeka, opustený na odľahlom ostrove . * Ibn Tufail TUFAYLIBN (Latinized forme Abubatser, Abubacer) (d. c. 1185), arabská vedec, filozof, štátnik prirodzenie pracovník, lekár a sekretár Granada vládcov, Ceuta, Tanger, potom lekár a súd almohadskogo kalifa. V "The Story of Haya bin Yakzane" (17 palcov preložená do latinčiny, a potom takmer všetky európske jazyky) vykreslil duchovný vývoj človeka ., opustený na odľahlom ostrove

Collegiate Dictionary, 2009

. <- 1 ->

arrow