Redakcia Choice

Husitské piesne

Husitské piesne (husitskej hymny), české ľudové piesne obdobia husitských vojen, ktoré vyjadrujú bojového ducha a vlastenecké pocity účastníkov národnooslobodzovacieho hnutia. Boli vykonávané bez sprievodu, väčšinou bezpodmienečne. Ovplyvnil formáciu protestantského chorálu. Najznámejším pochodom husitov je "vzostup, vzostup, veľké mesto Praha!". * * * Husitská PESNIGUSITSKIE pieseň (husitskej hymny), české ľudové piesne obdobia husitských vojen ( cm. husitská), vyjadrujúci bojového ducha a vlastenecké pocity účastníkov národnooslobodzovacieho hnutia. Pod vplyvom tvorby protestantský Choral ( cm. protestant zbor). Najznámejšie pochodový pochod husitskej ( cm. husitská): "Povstaň, povstaň, veľký Prahu".

encyklopedický slovník. 2009.

arrow