Redakcia Choice

Husitstva

Husitské dvizhenieborba českého ľudu (čiastočne sa vzťahuje aj na slovenskom) v prvom polroku v XV. proti katolíckej cirkvi, feudálnemu útlaku a nemeckej nadvláde, vylial do takzvaných husitských vojen 1419-37. Pripravené aktivity reformácie Milíč z Kroměříža, Mateja z Janova, J. Hus, Jeroným Pražský, ich nasledovníkov Mikuláša z Pelhřimova, M. Guskov a ďalších centier husitského. - Praha, Plzeň, Tábor. Husitské hnutie sú 2 hlavné oblasti: Taborites a Chashniki, vojenskí vodcovia - Zizka Ya, Ya Želivského, Prokop Veľký. Feudálne katolícke sily (vedené pápežom Martinom V a cisárom Sigismundom I.) uskutočnili päť neúspešných kampaní proti husitom v rokoch 1420-31. V roku 1433 Chashniki spojil s oponentmi, a roku 1434 v Lipanoch Taborites porazení, posledná pevnosť, ktorá (Sion) padol roku 1437

Collegiate Dictionary. 2009.

arrow