Redakcia Choice

Chingiz Huseynov

Guseinov Chingiz (s. 1929), spisovateľ, ctený umelecký pracovník Azerbajdžanskej SSR (1988). Píše v azerbajdžanskom a ruskom jazyku. V zbierkach poviedok a románov ( "rohového domu", 1975 a ďalšie.), Romány "Magomed, Mamed, Mamish ..." (1975), "Rodinné tajomstvo" (1986), "Adresár igra" (1996) - ostrosovremennye sociálno morálne konflikty. Román o M. F. Akhundovovi "Fatal Fatali" (1983, doplnený vydanie 1987). * Huseynov ChingizGUSEYNOV Chingiz (s. 1929), spisovateľ Azerbajdžanský ctí Azerbaijan umenia (1988). Píše v azerbajdžanskom a ruskom jazyku. V zbierkach poviedok a románov, romány "Magomed, Mamed, Mamish ..." (1975), "Rodinné tajomstvo" (1986) ( "Rohový dom", 1975, a i.) - ostrosovremennye sociálne a morálne konflikty. Román o MF Akhundov ( cm. Mirza Fatale Akhundov) "Závažná Fatale" (1983, revidovaná verzia 1987).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow