Redakcia Choice

Huróny

Huron (self - Vendat) Indovia skupiny Iroquois v Kanade (hlavne rezervačnom Loretvil, Quebec). Okolo tisíc ľudí (1995). Veriaci sú katolíci. Vytvorila sa aliancia kmeňov, ktorá vstúpila v polovici sedemnásteho storočia. v Iroquois League. * * * GURONYGURONY (self - Vendat) Indovia skupiny Iroquois ( zobraziť Iroquois.) V Kanade (hlavne rezervácie Loretvil, provincia Quebec.). Pribl. 1 tisíc ľudí. Podľa náboženstva, katolíkov. Vznikla aliancia kmeňov, ktorá vstúpila do slobody. 17. stor. v Iroquois League.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow