Redakcia Choice

August Wilhelm Hofmann

August Wilhelm Hofman (Hofmann) (1818 - 1892), organický chemik, jeden zo zakladateľov nemeckého priemyselného syntetických farbív cudzie zodpovedajúce člen Petersburg akadémie vied ( 1857). Štúdia o chémiu aromatických látok, najmä farbív z anilínu. Objavili spôsob syntézy alifatické amíny pôsobením alkylačných činidiel na NH 3 (1850, Hoffmann reakcia), reakcia primárnych amínov v izonitrily (1868) a ďalšie. * HOFFMANN augusta VilgelmGOFMAN (Hofmann) August Wilhelm (1818-1892 ), nemecký organický chemik, jeden zo zakladateľov nemeckého priemyslu syntetických farbív, cudzie zodpovedajúce člen Petersburg AN (1857). Štúdia o chémiu aromatických látok, najmä farbív z anilínu. Zistil som, spôsob syntézy alifatické amíny pôsobením alkylačných činidiel na NH 3 (1850, Hoffmann reakcie), konverziu primárnych amínov v izonitrily (1868) a kol.,

Collegiate Dictionary. 2009.

arrow