Redakcia Choice

Tepelnej znečistenia

znečistenia teplo
druh fyzického (zvyčajne človek) znečistenie životného prostredia, vyznačujúci sa tým, že zvyšuje teplotu nad prirodzenú úroveň. Hlavnými zdrojmi tepelného znečistenia sú emisie vykurovaných výfukových plynov a vzduchu do ovzdušia, vypúšťanie vykurovaných odpadových vôd do nádrží.

Environmentálny slovník, 2001

Tepelné znečistenie
typ fyzikálneho (častejšie antropogénneho) znečistenia životného prostredia, ktorý sa vyznačuje nárastom teploty nad prirodzenou úrovňou. Hlavnými zdrojmi tepelného znečistenia sú emisie vykurovaných výfukových plynov a vzduchu do ovzdušia, vypúšťanie vykurovaných odpadových vôd do nádrží.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.

arrow