Redakcia Choice

Kto má uši, nech počúva,

S ušami počúvajte

Z Biblie. Z evanjelia Matúša, kde sú uvedené slová, ktoré hovoril v kázni na Olivovej hore (kapitola 11, verš 15, kapitola 25, verš 30): "Kto má uši počuť, nech počuje!".
Cituje sa: aby sa zdôraznil význam akéhokoľvek vyhlásenia, posolstva atď., A tiež aby sa ukázalo, že to, čo sa hovorí samo osebe, postačuje, nepotrebuje pripomienky atď.

encyklopedický slovník okrídlené slová a výrazy. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow