Redakcia Choice

Jean Marie Guillot

Jean Marie Guillot (Guya) (1854 - 1888), francúzsky filozof, podporca utilitarizmu, považovaný duchovné javy z hľadiska ich biologickej užitočnosti * Guyot Jean MariGYuYO (Guya) Jean Marie (1854 - 1888), francúzsky filozof a podporca utilitarizmu ( zobraziť utilitarizmu.). považované za duchovné javy z hľadiska ich biologickej využiteľnosti

Collegiate Dictionary, 2009

.. <- 1 ->

arrow