Redakcia Choice

Gutyrya Viktor

Gutyrya Viktor Stepanov (1910-1983), chemik, člen korešpondent sovietskej akadémie vied (1953), Akadémie vied Azerbajdžanskej SSR (1949) a Akadémie vied Ukrajinskej SSR (1961). Práce na chémii a rafinácii ropy, petrochemickej syntéze. Štátna cena ZSSR (1942). * * * GUTYRYA StepanovichGUTYRYa Viktor Černomyrdin (1910-1983), chemik, člen korešpondent sovietskej akadémie vied (1953), Akadémie vied Azerbajdžanu (1949) a Akadémie vied Ukrajiny (1961). Práce na chémii a rafinácii ropy, petrochemickej syntéze. Štátna cena ZSSR (1942).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow