Redakcia Choice

Lamellatusové

gutaperča
(z angličtiny, gutaperče) - uvoľní gumové rastliny živice (Gutta) - s vysokou molekulovou hmotnosťou polyisoprenového kaučuku (prírodná). Hlavné gumové stromy v trópoch: stromy z rodov Bassia, Palaquium, Payena; v Sovietskom zväze - Taraxacum kok-saghyz, Scorzonera tau-saghyz, Euonymus verrucosum. Produkcia gutta perchy klesá, ale v našej krajine je zastavená (zvládnutá, syntéza gumy). V prírode guttapera hrá úlohu izolátora rany v rastlinách; je zjedená niektorými zvieratami.

Ekologický slovník. - Alma-Ata: "Veda". B. A. Bykov. 1983.


.

arrow