Redakcia Choice

Gusinoozerskaya Hollow

Gusinoozerskaya kotlovinamezhgornaya depresie Transbaikalie, juho-východne od Khamar-Daban v Rusku, Buryatia. Výška dna je 550-600 m; v strede - Goose Lake. Suché stepy a lúky. Záloha hnedých uhlia. * * * GUSINOOZERSKAYA KOTLOVINAGUSINOOZERSKAYA umývadla intermontane povodia v regióne Trans-Baikal, juhovýchodne od hrebeňa. Khamar-Daban, v Buryatsku. Výška dna je 550-600 m; v centre - jazero Gusinoye. Suché stepy a lúky. Záloha hnedých uhlia.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow