Redakcia Choice

Gurtova Timothy Ivanovič

Gurtova Timothy Ivanovič (1919-1981), dirigent, ľudový umelec ZSSR (1967). Umelecký riaditeľ a hlavný dirigent (1953-79) symfonického orchestra Moldavskej filharmónie. Profesor Kinského umeleckého inštitútu (od roku 1977). * * * GURTOVOY Timofei Ivanovič GURTOVOY Timofey Ivanovič (1919-81), dirigent, ľudový umelec ZSSR (1967). Umelecký riaditeľ a hlavný dirigent (v rokoch 1953-79) symfonického orchestra Moldavskej filharmónie. Profesor Kinského umeleckého inštitútu (od roku 1977).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow