Redakcia Choice

Gurgani Fakhri al-Din al-Assad

Gurgani Fakhri al-Din al-Assad (Gorgan), perzský básnik v XI. Báseň "Vis a Ramin" (1048 alebo okolo 1054) je jednou z prvých pamiatok romantického eposu; prvky satiry na spoločenské mravy. * * * Gurgani Fakhri al-din AsadGURGANI (Gorgan) Fakhri al-Din al-Asada, perzský básnik 11. storočia. Báseň "Vis a Ramin" (1048 alebo 1054) je jednou z prvých pamiatok romantického eposu. prvky satiry na spoločenské mravy.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow