Redakcia Choice

Gurfinkel Viktor Semenova

Gurfinkel Viktor Semenova (nar. 1922), fyziológ, akademik Ruskej akadémie vied (1994). Výskum v oblasti biomechaniky a mechanizmov regulácie ľudských pohybov, hemodynamiky, fyziologických základov protetiky. Práca na leteckej a kozmickom lekárstve. Štátna cena ZSSR (1970). * * * GURFINKEL Victor Semenovič GURFINKEL Victor Semenovich (nar. 1922), ruský fyziológ, akademik ruskej akadémie vied (1994). Výskum v oblasti biomechaniky a mechanizmov regulácie ľudského pohybu, hemodynamika ( cm. hemodynamiky), fyziologických základy protetiky. Práca na leteckej a kozmickom lekárstve. Štátna cena ZSSR (1970).

encyklopedický slovník. 2009.

arrow