Redakcia Choice

Gurdjieff Georgy Ivanovich

Gurdjieff George Ivanovich (1877-1949), mystik a duchovný učiteľ. Narodil sa v Arménsku, cestoval na východ, prevzal tradíciu sufizmu. V roku 1918 v Tiflisu bol otvorený Inštitút harmonického ľudského rozvoja. Od roku 1922 kúpil hrad vo Fontainebleau (neďaleko Paríža) sa stal centrom ezoterickej praxe odhalenia individuálnych schopností človeka - takzvanej štvrtej cesty. * * * GURDŽHIEV Georgy Ivanovič GURGIEV Georgy Ivanovič (1877-1949), mystický a duchovný učiteľ. Narodil sa v Arménsku, vo svojej mladosti cestoval veľa na východe, prevzal tradíciu sufizmu ( pozri SUFIZM). V roku 1918 v Tiflisu bol otvorený Inštitút harmonického ľudského rozvoja. Od roku 1922 kúpil hrad vo Fontainebleau (neďaleko Paríža) a stal sa centrom ezoterickej praxe odhaľovania individuálnych schopností človeka - tzv. "Štvrtej cesty".

encyklopedický slovník. 2009.

arrow