Redakcia Choice

Gunkhan

Gunkhan (v európskej literatúre Kohong), čínska obchodná spoločnosť, založená vládou v roku 1720 v Guangzhou. Iba prostredníctvom spoločnosti Gunkhan sa mali realizovať všetky obchodné vzťahy medzi Európanmi a Čínou. Zrušený Treaty Nanking, 1842. * * * GUNHANGUNHAN (v európskej literatúre Kohong), čínsky obchodný korporácie zriadené vládou v roku 1720 v Guangzhou. Iba prostredníctvom spoločnosti Gunkhan sa mali realizovať všetky obchodné vzťahy medzi Európanmi a Čínou. Zrušený podľa Nankingovej zmluvy z roku 1842.

Encyklopedický slovník. 2009.

arrow