Redakcia Choice

Skupina

GROUP -y; Dobre. [V ňom. Gruppe] 1. Niekoľko objektov alebo ľudí, zvieratá, sú spolu, blízko k sebe. Pán budovy, ostrovy, maľby. Pán jazdcov, bojovníkov. Pán delfíny, veľryby. Spojte sa v malých skupinách, v skupinách. Snímanie obrázkov smb. skupina. Účastníci rally sa rozdelia do samostatných skupín. // Grafický alebo sochársky obraz, fotografia viacerých osôb. sochárske mesto 2. Súbor látok, objektov, javov spojených spoločnou vlastnosťou, majetkom atď., Trieda, kategória, kategória. Pán vedeckých disciplín. Reprezentant skupiny rastlinných tukov. Vyberte skupinu nových slov. Rozdeľte filozofické pojmy do skupín. Pán krv (typ krvi charakterizovaný určitými biochemickými vlastnosťami, v závislosti od štruktúry jeho bielkovín, ktorý je spoločný mnohým ľuďom). Na samostatnej triede, kategórii, kategórii v rade homogénnych. Postihnutie prvej, druhej, tretej skupiny. 3. Súbor ľudí spojených spoločným cieľom, aktivitou, záujmami atď. rovnako zmýšľajúcich ľudí. Pán parašutistov, účastníkov mládežníckeho festivalu. Turistika, exkurzia Vek, profesionálne, sociálne skupiny. Operátor, zástupca Projekt, spravodajská služba Strana, odborová organizácia (primárna organizácia v integrálnej štruktúre danej verejnej organizácie). Pán predĺžený deň (forma organizácie detí na strednej škole po skončení študijných hodín na hodiny varenia, spoločné voľnočasové aktivity atď.). Kombinácia viacerých osôb pre spoločné aktivity. Vzdelávacie, športové a zdravotnícke mesto Študentské mesto Materská škola Jazyk, anglický o štúdiu bojových umení. Pripojte sa k skupine jogínov. Vytvorte súbor v skupinách rytmickej gymnastiky, zrýchlený vývoj predškolských detí. Mladší, starší ako 999. prvý, druhý rok štúdia. Skupina (pozri). * * * skupina (od Gruppe), pojem modernej matematiky. Vzniklo z uváženia množiny operácií vykonaných na niektorých objektoch a vlastníctva, že výsledok konzistentnej aplikácie dvoch alebo viacerých operácií z tejto množiny je ekvivalentný s určitou operáciou z tejto množiny. Príklad: násobenie racionálnymi číslami (najskôr násobenie m a potom n sa rovná vynásobeniu mn ). Ukázalo sa, že v najdôležitejších prípadoch sú splnené tieto podmienky: 1) existuje jedna alebo rovnaká operácia, ktorá nemení objekt; 2) pre každú operáciu existuje inverzná operácia, ktorej činnosť je opačná; 3) pre operácie je kombinačný zákon vždy uspokojený. Súbor operácií so špecifikovanými vlastnosťami sa nazýva skupina operácií alebo skupina transformácie. Tiež považujeme skupinu objektov inej povahy, napríklad skupinu čísel. Koncept skupiny našiel početné aplikácie vo fyzike.* * * GROUPGRUPP (od Gruppe), pojem modernej matematiky. Vzniklo z uváženia množiny operácií vykonaných na niektorých objektoch a vlastníctva, že výsledok konzistentnej aplikácie dvoch alebo viacerých operácií z tejto množiny je ekvivalentný s určitou operáciou z tejto množiny. Príklad: racionálne číslo násobenie (násobenie na prvý M a potom na n je ekvivalentná k násobenie Mn ). Ukázalo sa, že sú splnené nasledujúce podmienky v najdôležitejších prípadoch: 1) súčasťou súpravy identity, alebo totožnosť, operácia nemení objekt;

2) pre každú operáciu existuje inverzná operácia, ktorej činnosť je opačná;

3) pre operácie je kombinovaný zákon vždy uspokojený. Sady operácií so špecifikovanými vlastnosťami sa nazývajú skupiny operácií alebo transformačné skupiny. Skupiny objektov inej povahy, napríklad, skupina čísel. Koncept skupiny našiel početné aplikácie vo fyzike.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow