Redakcia Choice

Uzemnenie

GROUNDING -th; St. 1. Na uzemnenie - uzemnenie a uzemnenie - uzemnenie. Žiadne uzemnenie. З. anténu. 2. Zariadenie na elektrické pripojenie na zem prístrojov, strojov, nástrojov atď. Ochranné h. * * * uzemňovacie zariadenie pre elektrické pripojenie k zemi prístrojov, strojov, prístrojov atď .; je navrhnutý tak, aby chránil pred nebezpečným účinkom elektrického prúdu av niektorých prípadoch používa zem ako prúdový vodič alebo jednu z ramien asymetrického vibrátora (antény). Pozostáva zo zemniaceho vodiča (zabezpečujúceho priamy kontakt so zemou) a uzemňovacieho vodiča. * * * UZEMNENIE ZEMIA, zariadenie na elektrické pripojenie na zem prístrojov, strojov, prístrojov atď .; je určený na ochranu pred nebezpečným účinkom elektrického prúdu av niektorých prípadoch používa zem ako prúdový vodič alebo jednu z ramien asymetrického vibrátora (anténa). Pozostáva zo zeme (ktorá zabezpečuje priamy kontakt so zemou) a zemniaceho vodiča.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow