Redakcia Choice

Gregor Veľký i

i Gregor Veľký (Gregorius Magnus), v pravoslávnej tradícii Gregory Dialogist (asi 540-604), Pope od 590. prispieť k upevňovaniu cirkvi a svetskej moci pápežstva, bol iniciátorom kresťanskej misii v Anglicku, uskutočnila reformu liturgie a cirkevný spev (gregorský spev). Jeho "morálne komentáre ku knihe Jób" (35 kníh) začala v stredoveku, hlavný orgán v oblasti náboženských etiky. * Gregory Aj VELIKIYGRIGORY I. Veľký (Gregorius Magnus), v ortodoxnej tradície Gregory Dialogist (cca 540 -. 604), Pope od 590. prispieť k vytvoreniu stavu kostola ( "Patrimonio Petera") a konsolidácia cirkevnej a svetskej moci pápežstva bolo iniciátorom kresťanskej misie v Británii uskutočnila reformu liturgie a cirkevné hudby (gregoriánsky chorál). Jeho "morálne komentáre ku knihe Jób" (35 kníh) začal stredovekého myslenia hlavný orgán v oblasti náboženských etiky. Pamäť v pravoslávnej cirkvi 12. marca (25), v katolíckej cirkvi - 3. septembra.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow