Redakcia Choice

Vladimir Grachev

Grachev Vladimir (nar. 1942), hutnícky špecialistov, člen korešpondent Ruskej akadémie vied (1991). Zborník z termodynamiky a kinetiky tavenia zliatiny liatiny, ekológie a úspora zdrojov v tomto procese. * * * Vladimir Grachev AleksandrovichGRAChEV Vladimir (nar. 1942), ruský špecialista zlievarne, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1991). Zborník z termodynamiky a kinetiky tavenia zliatiny liatiny, ekológie a úspora zdrojov v tomto procese.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow